DOKUMEN | KOLEJ EMPAT BELAS
» DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN DALAMAN KOLEJ-KOLEJ
1
SENARAI DOKUMEN DALAMAN (31.01.2023)
2
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR (28.01.2022)
3
GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN KENDIRI (31.01.2023)
4
GARIS PANDUAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ (13.08.2021)
5
GARIS PANDUAN PENGURUSAN BASIKAL DI KOLEJ-KOLEJ (13.08.2021)
6
GARIS PANDUAN PEMANTAUAN PENCUCIAN KOLEJ KEDIAMAN (31.01.2023)
7
GARIS PANDUAN PENGIRAAN MERIT TINGGAL DI KOLEJ (13.08.2021)
8
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN ANALISIS PROGRAM AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)
9
GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SECARA DALAM TALIAN (31.01.2023)
10
BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN KEMUDAHAN DAN PINJAMAN PERALATAN (31.01.2023)
11
BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG DAN PERALATAN GUNA TERUS (31.01.2023)
12
BORANG PENCALONAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ (13.08.2021)
13
BORANG PERMOHONAN SEWAAN PENGINAPAN (28.01.2022)
14
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN DAN MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR PASCA SISWAZAH (13.08.2021)
15
BORANG SEMAKAN INVENTORI BILIK PELAJAR (KOLEJ SERAH URUS) -13.08.2021
16
BORANG PEMERIKSAAN KENDIRI KOLEJ KEDIAMAN (13.08.2021)
17
BORANG PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR (31.01.2023)
18
BORANG PEMANTAUAN PENCUCIAN KOLEJ KEDIAMAN (01.06.2023)
19
BORANG PENGESAHAN STATUS PENGINAPAN PELAJAR (31.01.2023)
20
BORANG LAPORAN ANALISIS PROGRAM AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)
21
BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PROGRAM/AKTIVITI (baharu 13.08.2021)
22
LOG SERAHAN BORANG ADUAN KEROSAKAN PENGINAPAN PELAJAR (KOLEJ SERAH URUS) -31.01.2023
23
SLIP PENGESAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR (13.08.2021)
24
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PEKERJA
25
LAPORAN RINGKAS PEMANTAUAN PERATURAN KOLEJ (28.11.2018)
26
PEKELILING CUTI SEMESTER
27
STATISTIK PENEMPATAN PELAJAR KOLEJ
28
CONTOH STATISTIK PENEMPATAN PELAJAR KOLEJ
29
CONTOH PENGISIAN DATA SPOT CHECK (pindaan 2.4.2019)
30
FORMAT PENGIRAAN MERIT PELAJAR
31
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (AUKU)
32
PERINTAH TETAP UPM (KOLEJ KEDIAMAN)
33
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2018/19 (12.4.2019)
34
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2020/2021 (kemaskini 01.06.2021)
35
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2021/2022 (kemaskini 26.11.2021)
36
PEKELILING PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ BAGI SESI 2021/2022 (01.06.2021)
37
TEMPLATE TREND ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR ( baharu 13.08.2021)
38
TEMPLATE LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2021 (ADUAN KEROSAKAN)
39
PIAGAM PELANGGAN (kuatkuasa 16.09.2021)
40
SENARAI DOKUMEN RUJUKAN DALAMAN DAN LUARAN ISO (QMS DAN ISMS)
41
AKTA ARKIB NEGARA 2003 (AKTA 629)
42
AKTA RAHSIA RASMI 1972 (AKTA 88)
43
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN ASET SEMASA BEKERJA DARI RUMAH (BDR)
44
LAPORAN PERBANDINGAN KEROSAKAN AWAM DAN KEROSAKAN ELEKTRIK BAGI TAHUN 2019, 2020 DAN 2021
45
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2021/2022 (kemaskini 21.06.2022)
46
PEKELILING PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ BAGI SESI 2022/2023 (21.06.2022)
47
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2022/2023 (kemaskini 02.12.2022)
48
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2023/2024 (kemaskini 09.11.2023)

PERINTAH TETAP UPM
49
PERINTAH TETAP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (KOLEJ KEDIAMAN) KOLEJ EMPAT BELAS) 2015 - EN
50
PERINTAH TETAP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (KOLEJ KEDIAMAN) KOLEJ EMPAT BELAS) 2015 - BM

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971
51
AUKU 1971

Jadual
52
Jadual Giliran Penggunaan Dewan Putra 2 Tahun 2023
53
Jadual Giliran Penggunaan Dewan Putra 2 Tahun 2024

Syarat untuk menginap di Kolej Kediaman
54
Sistem Merit
55
Jadual Kadar Demerit

Laporan Piagam Pelanggan Mengikut Bulan 2024
56
Laporan Bulan Januari 2024
57
Laporan Bulan Februari 2024

Laporan Piagam Pelanggan Mengikut Bulan 2023
58
Laporan Bulan Januari 2023
59
Laporan Bulan Februari 2023
60
Laporan Bulan Mac 2023
61
Laporan Bulan April 2023
62
Laporan Bulan Mei 2023
63
Laporan Bulan Jun 2023
64
Laporan Bulan Julai 2023
65
Laporan Bulan Ogos 2023
66
Laporan Bulan September 2023
67
Laporan Bulan Oktober 2023
68
Laporan Bulan November 2023
69
Laporan Bulan Disember 2023

Laporan Masa Tindakan Aduan Kerosakan Mengikut Sukuan 2022
70
Suku Pertama 2022 - Q1 (Januari - Mac)
71
Suku Kedua 2022 - Q2 (April - Jun)
72
Suku Ketiga 2022 - Q3 (Julai - September)
73
Suku Keempat 2022 - Q4 (Oktober - Disember)

Laporan Masa Tindakan Aduan Kerosakan Mengikut Sukuan 2021
74
Suku Pertama 2021 - Q1 (Januari - Mac)
75
Suku Kedua 2021 - Q1 (April - Jun)
76
Suku Ketiga 2021 - Q3 (Julai - September)
77
Suku Keempat 2021 - Q4 (Oktober - Disember)

Laporan Masa Tindakan Aduan Kerosakan Mengikut Sukuan 2020
78
Suku Pertama 2020 - Q1 (Januari - Mac)
79
Suku Kedua 2020 - Q2 (April - Jun)
80
Suku Ketiga 2020 - Q3 (Julai - September)
81
Suku Keempat 2020 - Q4 (Oktober - Disember)

Laporan Masa Tindakan Aduan Kerosakan Mengikut Sukuan 2019
82
Suku Pertama 2019 - Q1 (Januari - Mac)
83
Suku Kedua 2019 - Q2 (April - Jun)
84
Suku Ketiga 2019 (Julai - September)
85
Suku Keempat 2019 - Q4 (Oktober - Disember)

Laporan Masa Tindakan Aduan Kerosakan Mengikut Sukuan 2018
86
Suku Pertama 2018 - Q1 (Januari - Mac)
87
Suku Kedua 2018 - Q2 (April - Jun)
88
Suku Ketiga 2018 - Q3 (Julai - September)
89
Suku Keempat 2018 - Q4 (Oktober - Disember)

Laporan Masa Tindakan Aduan Kerosakan Mengikut Sukuan 2017
90
Suku Pertama (Januari - Mac)
91
Suku Kedua (April - Jun)
92
Suku Ketiga (Julai - September)
93
Suku Keempat (Oktober - Disember)

Laporan Aktiviti Kepemimpinan
94
Aktiviti Kepemimpinan Sesi 2018/2019
95
Aktiviti Kepemimpinan Sesi 2019/2020
96
Aktiviti Kepemimpinan Sesi 2020/2021
97
Aktiviti Kepemimpinan Sesi 2021/2022

Keputusan Penginapan Pelajar
98
Statistik Penempatan Pelajar sesi 2018/2019
99
Statistik Penempatan Pelajar sesi 2019/2020
100
Statistik Penempatan Pelajar sesi 2020/2021
101
Statistik Penempatan Pelajar sesi 2021/2022

Laporan U-Respons Kolej Empat Belas 2017
102
Statistik Maklumbalas Q1 (Jan - Mac)
103
Statistik Maklumbalas Q2 (April - Jun)
104
Statistik Maklumbalas Q3 (Julai - September)
105
Statistik Maklumbalas Q4 (Oktober - Disember)
KOLEJ EMPAT BELAS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397697418 / 7417
tiada
SXENDAx~