PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ | KOLEJ EMPAT BELAS

» PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ

PERATURAN DAN PANDUAN KOLEJ

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi menubuhkan, menyelenggara dan mentadbirkan Universiti dan Kolej Universiti dan bagi perkara lain yang berkenaan dengannya.

PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR UPM 1. Kebersihan rumah / bilik adalah tanggungjawab bersama. Penghuni...selanjutnya...
SISTEM MERIT UNTUK KELAYAKAN MENGINAP DI KOLEJ   Kemudahan penginapan yang selamat dan...selanjutnya...
Bagi pelajar yang didapati melanggar peraturan kediaman, denda akan dikenakan mengikut kesalahan...selanjutnya...
SXENGAp~