Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 | FOURTEENTH COLLEGE
» ACTIVITIES » Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015

ACTIVITIES

Event Title
Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015
Date
11 Sep 2017 - 26 Sep 2017
Time
08.00 - 05.00
Location
Sekitar Universiti Putra Malaysia
Event Summary
Sebagaimana maklum, Audit Pemantauan Semakan 2, Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 oleh pihak SIRIM akan diadakan pada 11 - 26 September 2017. Berikut adalah Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang telah terpilih sebagai sampel/lokasi audit pada tahun ini, iaitu: 1. Pusat Jaminan Kualiti; 2. Pusat Kesihatan Universiti; 3. Pusat Transformasi Komuniti Universiti, Pejabat TNC JINM; 4. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri, Pejabat TNC JINM; 5. Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah; 6. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan, Pejabat TNC HEPA; 7. Pusat Sains Marin, Pejabat TNCPI; 8. Pusat Sumber Pendidikan Kanser, Pejabat TNC JINM; 9. Pusat Antarabangsa; 10. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa; 11. Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen; 12. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi; 13. Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Kampus Bintulu); 14. Bahagian Keselamatan; 15. Taman Pertanian Universiti; 16. Fakulti Kejuruteraan; 17. Fakulti Pertanian; 18. Fakulti Sains; 19. Fakulti Pengajian Alam Sekitar; 20. Fakulti Bahasa Moden; 21. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Kampus Bintulu; 22. Institut Biosains; 23. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan; 24. Institut Kajian Perladangan; 25. Kolej Mohamad Rashid; 26. Kolej Kelima; 27.Kolej Kesebelas; 28. Kolej Kelima Belas; 29. Kolej Keenam Belas;

Updated:: 07/09/2017 [zawiyah]

MEDIA SHARING

FOURTEENTH COLLEGE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389467418
0389467419
C1506216436